Hướng dẫn đặt hàng

Quý khách có thể đặt hàng trực tuyến tại Website Sambe thông qua các bước đặt hàng cơ bản sau:

1. Đăng nhập tài khoản tại Sambe:

Quý khách vui lòng đăng nhập bằng tài khoản đã có ở Sambe hoặc đăng nhập thông qua Facebook/ Gmail.

 

Trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản, quý khách có thể chọn dòng “Tạo tài khoản” để đăng ký tài khoản tại Sambe.